Hem

Neuroutbildarna i Lund AB är ett utbildningsföretag bildat år 2014. Vi är verksamma i Lund och erbjuder vidareutbildningskurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och angränsande ämnesområden.

Hösten 2020 ger Neuroutbildarna i Lund AB för femte gången Specialistkursen i Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna (reackrediterad dubbelkurs).

OBS!
Under rådande omständigheter planerar vi att göra det möjligt att kunna delta i höstens kurs även på distans.

Bland föreläsare till höstens kurs finns Peter Gärdenfors, Elisabeth Fernell, Mervi Jehkonen, Nils Haglund, Ingrid Tonning Olsson,Tomas Kempe, Gabriela Markovic, Christian Oldenburg, Gunilla Hellberg-Edström, Rickard Ahlberg, Jens Berggren, Birgitta Johansson, Gunilla Granholm, Ia Rorsman, Hanna Ljung.
Vår tanke är att denna kurs än mer än tidigare verkligen betonar neuropsykologin, med betoning på psykologi.

Kursen gäller som två fördjupningskurser i neuropsykologi inom specialistutbildningen. Kursen kan eventuellt tillgodoräknas som en breddkurs för andra specialiteter. Detta blir en individuell bedömning utifrån varje STP’s studieplan och vilka övriga kurser den blivande specialisten gått. Kursen är förlagd i Lund med  planerad startdatum 2020-09-16.  Kursplan, anmälningsblankett och schemat för kursen finns under fliken Kurser.

OBS ! Antalet kursdeltagare är begränsat

Schemat för höstens kurs finns nu i länken Schema RA6161 HT20

Kursplan för höstens kurs i länken  Kursplan RA6161

 

Handledningsavtal med Region Skåne

Neuroutbildarna i Lund AB har sedan 2020-04-01 ett yrkeshandledningsavtal med Region Skåne.

Yrkeshandledningsavtalet mellan Region Skåne och Neuroutbildarna i Lund AB omfattar handledning i neuropsykologisk utredning, diagnostik och behandling för vuxna samt barn och ungdom. Följande former av handledning omfattas av avtalet:

  • Metodhandledning
  • Ärendehandledning
  • Processhandledning