Hem

Neuroutbildarna i Lund AB är ett utbildningsföretag bildat år 2014. Vi är verksamma i Lund och erbjuder vidareutbildningskurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och angränsande ämnesområden.

Vi har också en Facebook- sida  som du är välkommen att besöka !

https://www.facebook.com/Neuroutbildarna-i-Lund-AB-1450887171824112/

Våren 2020 ger Neuroutbildarna i Lund AB en

Specialistkurs för psykologer i neuropsykologisk diagnostik av barn och ungdom.

Kursen är en uppdragsutbildning och vänder sig till kliniskt verksamma psykologer i Region Blekinge. Kursort Ronneby. Ifall kursen inte skulle bli fulltecknad välkomnas sökande från andra orter.

Allmänna uppgifter

Kursen är ackrediterad som en av sex specialistkurser och räknas som breddkurs eller fördjupningskurs.

Kursplan i länken bredvid Kursplan Blekinge

Schemat finns i länken bredvid Schema Blekinge.

Hösten 2020 ger Neuroutbildarna i Lund AB för femte gången Specialistkursen i Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna (reackrediterad dubbelkurs).

Kursen gäller som två fördjupningskurser i neuropsykologi inom specialistutbildningen. Kursen kan eventuellt tillgodoräknas som en breddkurs för andra specialiteter. Detta blir en individuell bedömning utifrån varje STP’s studieplan och vilka övriga kurser den blivande specialisten gått. Kursen är förlagd i Lund med  planerad startdatum 2020-09-16.  Kursplan, anmälningsblankett och schemat för kursen finns under fliken Kurser.

OBS ! Antalet kursdeltagare är begränsat

Schemat för höstens kurs finns nu i länken Schema RA6161 HT20

Kursplan för höstens kurs i länken  Kursplan RA6161