Hem

Neuroutbildarna i Lund AB är ett utbildningsföretag bildat år 2014. Vi är verksamma i Lund och erbjuder vidareutbildningskurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och angränsande ämnesområden.

OBS Hösten 2020 !

Avseende Specialistkursen i Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna HT-20 (RA6161), reackrediterad dubbelkurs.

Folkhälsomyndigheten har nyligen fattat beslut om fortsatta rekommendationer avseende Covid-19 under hösten 2020. Vår erfarenhet är att mycket av kursinnehållet skulle gå att förmedla digitalt men vissa tillämpningsmoment kräver att samtliga kursdeltagare finns i rummet. Därför har vi beslutat att ställa in kursen under hösten och hoppas kunna återkomma längre fram.

Bland föreläsare till kursen finns Peter Gärdenfors, Elisabeth Fernell, Mervi Jehkonen, Nils Haglund, Ingrid Tonning Olsson,Tomas Kempe, Gabriela Markovic, Christian Oldenburg, Gunilla Hellberg-Edström, Rickard Ahlberg, Jens Berggren, Birgitta Johansson, Gunilla Granholm, Ia Rorsman, Hanna Ljung.
Vår tanke är att denna kurs än mer än tidigare verkligen betonar neuropsykologin, med betoning på psykologi.

Kursen gäller som två fördjupningskurser i neuropsykologi inom specialistutbildningen. Kursen kan eventuellt tillgodoräknas som en breddkurs för andra specialiteter. Detta blir en individuell bedömning utifrån varje STP’s studieplan och vilka övriga kurser den blivande specialisten gått. Kursen är förlagd i Lund med  planerad startdatum 2020-09-16.  Kursplan, anmälningsblankett och schemat för kursen finns under fliken Kurser.

OBS ! Antalet kursdeltagare är begränsat

Schemat för höstens kurs finns nu i länken Schema RA6161 HT20

Kursplan för höstens kurs i länken  Kursplan RA6161