Handledning

Neuroutbildarna i Lund AB har sedan 2020-04-01 ett yrkeshandledningsavtal med Region Skåne.

Yrkeshandledningsavtalet mellan Region Skåne och Neuroutbildarna i Lund AB omfattar handledning i neuropsykologisk utredning, diagnostik och behandling för vuxna samt barn och ungdom. Följande former av handledning omfattas av avtalet: 

  • Metodhandledning 
  • Ärendehandledning 
  • Processhandledning